W ciągu ostatnich lat liczba zdarzeń z udziałem rowerzystów utrzymuje się na stabilnym poziomie między 42 a 49 rocznie, co nie wykracza poza zakres fluktuacji statycznych. Niepokojącą tendencję stanowi wzrost ciężkości zdarzeń, w szczególności rosnąca liczba rowerzystów ciężko rannych w wyniku zaistniałych zdarzeń.