Jeśli chodzi o rozkład godzinowy, do zdarzeń często dochodzi w godzinach 10-12 i 14-18. Prawdopodobnie odpowiada to godzinom nakładania się największego ruchu rowerowego i samochodowego, odpowiednio w weekendy i w dzień powszedni.