Ankieta zakończona - wyniki dostępne w raporcie z konsultacji społecznych: [zobacz >>>]

Metryczka

Płeć:

Wiek:

Korzystam z roweru:

Rower wykorzystuję do (można zaznaczyć więcej niż jedno pole):
dojazdów do szkoły/pracy
zakupów
rekreacji

Mieszkam na osiedlu:
Brzeziny
Dajtki
Gutkowo
Jaroty
Kortowo
Likusy
Nagórki
Os.Mazurskie
Os.Pojezierze
Pieczewo
Podgrodzie
Redykajny
Słoneczny Stok
Stare Miasto
Śródmieście
Zatorze
inne miejsce zamieszkania:

Najczęściej na rowerze jeżdżę w kierunku:
Brzeziny
Dajtki
Gutkowo
Jaroty
Jez.Długie
Jez.Skanda
Kortowo
Las Miejski
Likusy
rejon ul. Lubelskiej
Nagórki
Os.Mazurskie
Os.Pojezierze
Pieczewo
Podgrodzie
Redykajny
Słoneczny Stok
Stare Miasto
Śródmieście
Track
Zatorze
inny kierunek

Jeśli chcesz być poinformowana/y o wynikach ankiety i konsultacji, podaj adres email

Warianty przebiegu tras rowerowych

Zanim wybierzesz: [zobacz >>>]

I. Dla przeprowadzenia ruchu rowerowego w korytarzu Piłsudskiego - Wysoka Brama opowiadam się za grupą wariantów:
nie mam zdania
1 - Piłsudskiego i 11 Listopada
2 - Reja i 22 Stycznia

Spośród wariantów z grupy 1 opowiadam się za podwariantem:
nie mam zdania
1a - ze zwężeniem 11 Listopada
1b - Wyzwolenia i Curie Skłodowskiej

Spośród wariantów z grupy 2 opowiadam się za podwariantem:
nie mam zdania
2a - z murem oporowym
2b - z likwidacją części pasów do skrętu
2c - z przywróceniem jednokierunkowości

II. Dla skrzyżowania trasy Kołodrom z ul. Wańkowicza opowiadam się za wariantem:
nie mam zdania
1 - z adaptowaniem przejścia podziemnego
2 - w poziomie ulicy

III. Dla trasy rowerowej po północnej stronie ul. Krasickiego opowiadam się za wariantem:
nie mam zdania
1 - po zboczu
2 - przy jezdni

A. Dla przeprowadzenia trasy obwodowej w rejonie Karolina opowiadam się za wariantem:
nie mam zdania
1 - krócej
2 - drogami asfaltowymi

B. Dla przeprowadzenia trasy wylotowej od sanatorium w kierunku wylotu D5 (ul. Diernowa) opowiadam się za wariantem:
nie mam zdania
1 - prosto ul. Diernowa
2 - Jagiellońską, Wrzosową i Diernowa

C. Dla przeprowadzenia trasy łącznikowej pomiędzy ul. Leśną i ul. Hozjusza opowiadam się za wariantem:
nie mam zdania
1 - ul. Lawendową i jej przedłużeniem
2 - ścieżką rowerową wzdłuż linii wysokiego napięcia

Jak powinna być rozwiązana organizacja ruchu rowerowego w obrębie Starego Miasta?
nie mam zdania
całe Stare Miasto zamknięte dla ruchu rowerowego
ciąg ulic Prosta - Staromiejska dostępny dla ruchu rowerowego, pozostałe ulice zamknięte
ciąg ulic Prosta - Staromiejska zamknięty dla ruchu rowerowego, dostępny przejazd bocznymi ulicami
całe Stare Miasto dostępne dla ruchu rowerowego z nakazem ustępowania pierwszeństwa pieszym

Kolejność realizacji

Które z dróg rowerowych zawartych w koncepcji powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności? Wymień maksymalnie trzy:

Priorytet 1:

Priorytet 2:

Priorytet 3:

Jeśli wśród wymienionych wyżej nie ma trasy, którą uważasz za priorytową, podaj przebieg tutaj:

Inne uwagi do proponowanych tras

Jeśli Twoim zdaniem w koncepcji brakuje jakiejś trasy rowerowej, możesz tutaj zgłosić swoją propozycję:

Jeśli Twoim zdaniem w koncepcji znalazły się zbędne drogi rowerowe, zgłoś je tutaj:

Jeśli twoim zdaniem na jakiejś ulicy organizacja ruchu rowerowego powinna być rozwiązana inaczej niż zaproponowano w koncepcji, podaj tutaj swoje uwagi:

Inne uwagi i propozycje:

Parkowanie rowerów

Gdzie w pierwszej kolejności powinny pojawić się nowe stojaki rowerowe? Proszę podać konkretne, możliwie precyzyjne lokalizacje - np. skrzyżowanie lub adres:

Koncepcja przewiduje budowę kilku parkingów typu Bike and Ride, pozwalających na dojazd rowerem do stacji kolejowej, przystanku planowanego tramwaju lub np. pętli autobusowej rowerem, pozostawienie tam roweru i dalszą podróż komunikacją publiczną [zobacz >>>]. Czy był/a/byś skłonny/a korzystać z systemu Bike and Ride?

Jeśli tak, to jaka lokalizacja parkingu przesiadkowego byłaby dla Ciebie najdogodniejsza?
Dworzec Główny
Dworzec Zachodni
Wysoka Brama
Pętla Gutkowo
Pętla Likusy
Al.WP / Wadąska
Pętla Jakubowo
Żołnierska / Obiegowa
Pstrowskiego / Synów Pułku
Krasickiego / Wilczyńskiego
Witosa / Kanta
Sikorskiego / Wilczyńskiego
Wilczyńskiego / Popiełuszki
Pętla Brzeziny
Warszawska / Tuwima
Sielska / Stara Sielska
inna pętla lub przystanek