W 2009 r. konsorcjum spółki WYG International i stowarzyszenia Zielone Mazowsze wykonało następujące opracowania:

1. Program budowy układu dróg rowerowych na terenie miasta Olsztyna - na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Olsztynie

2. Opracowanie koncepcji budowy rekreacyjnych ścieżek rowerowych na terenie m. Olsztyna - na zlecenie Miasta Olsztyna (Wydział Środowiska i Zieleni).

Z uwagi na wzajemne uzupełnianie się obu opracowań oraz jednego wykonawcę oba projekty udostępniamy łącznie, jako spójną koncepcję sieci tras rowerowych dla Olsztyna. Zapraszamy do zapoznania się z projektem!

Koncepcja sieci tras rowerowych - wersja finalna

Koncepcja sieci tras rowerowych w skali 1:15 000 - zobacz w pełnej rozdzielczości: PNG, 3175 kB

Rysunek koncepcji w skali 1:15 000 - wersja wektorowa, pełny podkład: PDF, 9692 kB

Rysunek koncepcji w skali 1:15 000 - wersja wektorowa, uproszczony podkład: PDF, 5032 kB

Planowany system dróg rowerowych - wersja wektorowa, schemat: PDF, 286 kB

Omówienie oznaczeń: [zobacz >>>]

Program budowy ścieżek rowerowych w Olsztynie

Prezentacja, cz. 1 - analiza stanu istniejącego i koncepcja docelowej sieci tras rowerowych: PDF, 6564 kB

Prezentacja, cz. 2 - przyjęte rozwiązania techniczne i proponowane warianty realizacyjne: PDF, 6054 kB

Tabela - program na lata 2010-2016 z oszacowaniem kosztów realizacji: PDF, 51 kB

Konsultacje społeczne

Raport z konsultacji społecznych: PDF, 406 kB

Materiały archiwalne: [zobacz >>>]