- Wyniesione przejścia i przejazdy rowerowe (Warszawa, ul. Borsuka);