- Reorganizacja parkowania w celu uzyskania łamania osi co ok. 100 m (Wuppertal);