Pas rowerowy ze śluzą rowerową przed skrzyżowaniem (De Steeg, Holandia).